همکاران گرامی  با سلام در مورد خلاف دور از شان این دوست و همکارمان میخواهم چند سطری در  بنویسیم .هرچند که در شان ما نیست ولی ....... می تونین باهاش تماس بگیرین و بگین چه کار کردی؟ که شماره تماس خودت دادی مثلا" واسه هک یک وبلاگ آزمایشی!!!!!!!!!! عزیزان این شماره که در پایین صفحه مشاهده می فرمائید با مدیریت وبلاگ زرین کود زاگرس شهر گهواره تماس گرفته و درخواست مبلغ 50000 هزار تومان جهت تحویل رمز عبور به مدیریت این وبلاگ را داده است .واقعا" متاسفم برای دسته افراد که دارن در فضای مجازی که هیچی هم سر در نمی آورند دست به ایجور کارهای ناشایستی می زنند.دوستان عزیز و همکاران گرامی بعلت نادانی این دوستمان وبلاگ زرین کود زاگرس به وبلاگ زرین کود زاگرس شهر گهواره تغییر یافت ..........


  Eyesgreen_boy@yahoo.com
                                                        

Tell :  09130186618


برچسب‌ها: 09130186618
نوشته شده توسط   | لینک ثابت |

آدرس سایت زرین کود زاگرس شهر گهواره : شنبه دوازدهم اسفند ۱۳۹۱ 18:7

آدرس سایت زرین کود زاگرس :

  استان کرمانشاه - شهر گهواره - کیلومتر 2 جاده گهواره کوزران شرکت زرین کود زاگرس

از تمامی شما دوستانی که میخواهید از سایت بازدید کنید خواهشمند است پس از هماهنگی لازم جهت بازدید اقدامات لازم را بعمل آورید

VERMI COMPOST

Vermi compost is the product or process of composting utilizing various species of worms, specifically red wigglers, white worms, and earthworms creating the heterogeneous mixture of decomposing vegetable or food waste, bedding materials, and pure vermicast produced during the course of normal vermiculture operations. Vermicast, similarly known as worm castings, worm humus or worm manure, is the end-product of the breakdown of organic matter by the species of earthworm.

بازیافت ورمی کمپوست در ایران هنوز ناشناخته است

از بین انواع محصولات بازیافتی می توان به ورمی کمپوست یا کمپوست کرمی که در کشورهای مختلف جهان با استقبال گسترده ای روبه رو شده است، اشاره کرد.

ورمی کمپوست، عبارت است از کود آلی بیولوژیک که دراثر عبور مداوم و آرام مواد آلی در حال پوسیدگی از دستگاه گوارش گونه های از کرم های خاکی و دفع این مواد از بدن کرم، حاصل می شود.

این مواد هنگام عبور از بدن کرم آغشته به مخاط دستگاه گوارش (موکوس)، ویتامین ها و آنزیم ها شده که در نهایت به عنوان یک کود آلی غنی شده و بسیار مفید برای ساختمان و بهبود عناصر غذایی خاک، تولید و مورد مصرف واقع می شود، بنابراین ورمی کمپوست عبارت است از فضولات کرم به همراه درصدی از مواد آلی و غذایی بستر و لاشه کرم ها است.

ورمی کمپوست ماده ای شبیه به " پیت " است که به خوبی تغییر فرم یافته و ساختار، تخلخل، تهویه، زه کشی و ظرفیت نگهداری رطوبت آن در حد آلی است، تولید ورمی کمپوست تعداد ریز موجودات بیماری زای گیاهی را به شدت کاهش داده و بنابراین از این نظر برتری نسبی به کمپوست معمولی دارد.

تولید کمپوست به عنوان یک فرآیند هوازی منجر به معدنی شدن نیتروژن می شود

تولید کمپوست به عنوان یک فرآیند هوازی منجر به معدنی شدن نیتروژن می شود که در مورد تولید ورمی کمپوست، استفاده از کرم های خاکی باعث تسریع این روند می شود.فرآیند هوموسی شدن که در مرحله رسیدگی کمپوست سازی اتفاق می افتد، در طول فرآیند تولید ورمی کمپوست، بزرگتر و سریع تر اتفاق می افتد. کود تولیدی در این روش به دلیل بالا بودن نسبت کربن به ازت فاقد بوی نامطبوع و فعالیت حشرات مزاحم است.

به طور کلی در حدود دو هزار و 700 گونه مختلف از کرم های خاکی وجود دارند که بسته به موضوع کار و هدف، گونه انتخابی متفاوت خواهد بود.

این اهداف می تواند شامل افزایش حاصلخیزی خاک، بهبود ساختمان و مدیریت خاک، افزایش محصول، تولید مکمل غذایی برای خوراک دام و آبزیان، تولید مواد آرایشی است.

در کشور همچون کشورهای توسعه یافته به جای کودهای شیمیایی که متاسفانه چندین دهه است استفاده از آن در مزارع کشاورزی به طور فزآینده ای رو به گسترش بوده و خطرات زیست محیطی بالقوه و خطرناکی دارند، به تدریج از این کودهای ارگانیک و طبیعی استفاده شود.

 با این وجود ﺗﻮﻟﻴﺪ روز افزون زﺑﺎﻟﻪ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ دﻓﻊ مناسب آﻧﻬﺎ از ﭼﺎﻟﺸﻬﺎی زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻋﻤﺪه ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ است، اﻳـﻦ مشکل در مناطق شهری و ﭘﺮﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ دلیل ﻛﻤﺒﻮد زﻣﻴنهای ﻣﻨﺎﺳﺐ برای دفن زﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ باعث شده ﻛﻪ زﻣﻴﻨﻬﺎی دفن در فواصل دورتر از ﺷﻬﺮ ﻗـﺮار گرفته و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻋﻤﻠﻴﺎت و ﻧﮕﻬﺪاری آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی افزایش ﻳﺎﺑﺪ.

اﻳﻦ ﻣﺤﺪودﻳتها ﻣﻮﺟـﺐ شده اﺳـﺖ ﻛـﻪ توجه بیشتری ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ و ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻣﻮاد ﺧﺎم ﻣﻌﻄﻮف شود، از ﺟﻤﻠﻪ روﺷﻬﺎی ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ و ﺑﺎزﻳﺎﻓﺖ ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﺷﻬﺮی می توان به تهیه کود آﻟﻲ (ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ) از ﻣﻮاد آﻟﻲ اﺷﺎره داﺷﺖ.

نوشته شده توسط   | لینک ثابت |